छात्र पिन कोड और डाकघर

छात्र झारखण्ड के पिन कोड। छात्र में कुल 89 डाकघर है। आप डाकघर के नाम और साथ ही छात्र जिले में पिन कोड पा सकते हैं।

डाकघर और छात्र, झारखण्ड के पिन कोड

Noछात्र डाकघरछात्र पिन कोड
1 Amjhar 825408
2 Aurugerua 825401
3 Bachra 829201
4 Bagra 825103
5 Bahera 825321
6 Baluri 825401
7 Baraini 825401
8 Bargaon 825408
9 Barisakhi 825408
10 Berhna 825408
11 Bichkila 825404
12 Bihiasarhachiya 825403
13 Chandrikala 825404
14 Chatra (Chatra) 825401
15 Chatra Bazar 825401
16 Chatti Anatpur 825404
17 Chattibariatu 825321
18 Chopey 825103
19 Daihar 825408
20 Dantar 825403
21 Delho 825103
22 Dhangada 825321
23 Dhauthawa 825408
24 Dunduwa 825103
25 Dwaritelaiya 825408
26 Edla 825103
27 Gangpur 825408
28 Gerua 825404
29 Ghanghari 825401
30 Gidhour 825408
31 Haphuwa 825401
32 Hiring 825403
33 Hunterganj 825403
34 Itkhori 825408
35 Jabra 825103
36 Jajlo 825401
37 Jogiara 825404
38 Jori 825403
39 Kamta 825401
40 Kanhachatti 825401
41 Karma 825401
42 Karni 825408
43 Kasiadih 825321
44 Kaura 825404
45 Kedlikala 825403
46 Khadaiya 825321
47 Kobna 825403
48 Kolhaiya 825401
49 Kuba 825401
50 Kunda 825404
51 Kurkheta 825403
52 Laralutudag 825401
53 Lawalong 825103
54 Loram 825408
55 Manatu 825321
56 Mandhania 825408
57 Mayapur 825408
58 Mayurhand 825408
59 Mktama 825401
60 Narayanpur 825404
61 Navadih Damol 825408
62 Nawadih Panari 825401
63 Pachra 825321
64 Pandeypura 825401
65 Parsauni 825408
66 Pathalgada 825408
67 Pathra 825408
68 Peltol 825408
69 Peto 825321
70 Pindra 825403
71 Piri 825103
72 Pitiz 825408
73 Pratappur (Chatra) 825404
74 Raham 825321
75 Sahi 825403
76 Salaiya 825403
77 Salga 825321
78 Saradhu 825321
79 Shila 825103
80 Shivrajpur 825103
81 Simaria 825103
82 Tandwa (Chatra) 825321
83 Tapej 825401
84 Tatra 825401
85 Tikar 825401
86 Tulbul 825401
87 Tutilawa 825103
88 Unta 825401
89 Yadavnagar 825404